Forside Salmer ”Gud, vær mig synder nådig!” (Luk. 18:13)
”Gud, vær mig synder nådig!” (Luk. 18:13) Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Tirsdag, 04. juni 2024 17:45

Mel.:  Din pris jeg vil udsjunge…  (DDS 737)  - eller:  Den tro, som Jesus favner… (DDS 578)


Du, Herre, mig belærer,

o, gør det blot igen!

Vor stolthed ej dig ærer

thi den kun visner hen,

Vi komme må derhen,

hvor told´ren sig befinder

og synd i sig ham kun binder

dér ind for Frelseren!  


Dit fadervor at bede

og synge salmeord,

ja, være dér tilstede

ved kirkens nadverbord,

du derved gør nok vel,

men det ej saliggører,

til gudsfrygts skin det fører,

men uden vid´re held!  (2.Tim. 3:5)


Vidt selvbedraget findes

som kristelig kultur,

derpå vi må besindes,

thi den for Gud ej dur,

langt mere må der til,

til frelse mere kræves,

din fromhed er forgæves

trods kirkelig goodwill!


Kan du som told´ren bede

som synder ind for Gud  (Luk. 18:13)

og lade dig retlede

af selvbedraget ud

til evangeliets ord

om Jesus som Forsoner,

da syng de nye toner

om frelsen rig og stor!  (Åb. 5:9)

4.6.24 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)