Det væsentlige Udskriv
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 27. maj 2014 14:00


Apostlen beder for de troende i Filippi, at de må kunne skønne, ”hvad der er det væsentlige…”   (Fil. 1:10).  Hvad er det væsentlige for Paulus og os? 
Herom kan vi ikke være i tvivl.  Det er selve evangeliet!  Med andre ord: evangeliets forkyndelse, dvs  at bringe fortabte sjæle og evangeliet i kontakt.  Læs  1. kap. af Fil.br., og du kommer næppe til andet resultat.
Disciple, som føler meget for ”evangeliet om Jesus” (Ap.G. 8:35), føler samtidig meget for de mennesker, de gerne vil nå med evangeliet, og de har ikke svært ved at skelne det væsentlige fra det uvæsentlige.
Hvis brødre splittes p.gr.a. uvæsentlige ting (fx udi teologien), er det, fordi de ikke længere føler så meget for evangeliets sag, at den bringer dem sammen på knæ (Ef. 3:14), selvom man formelt eller teoretisk kan være enige om evangeliske læresætninger, men det er ikke nok.  Det væsentlige mangler. 
Både i DK og i Norge, hvorfra disse linjer p.t. skrives, er der ex på gode brødre, som ikke mere kan sidde i en ledelse sammen p.gr.a. ting, der for dem er vigtige, men som i virkeligheden er uvæsentlige i forhold til ”den nød, der står for døren” (1.Kor. 7:2), dvs. den åndelige nød i landet.
Gør derfor Paulus´ bøn til din. Bed om et evangelisk hjerte, der føler for det, som er væsentligt mht Kristi evangelium, som er mere end en ortodoks trosbekendelse, men er som en hellig ild, der fænger og antænder til både dom og sjæles frelse.  Alt andet er uvæsentligt.
27.5.14 - jn