Gensynet med Areopagus! Udskriv
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 09. januar 2013 03:07Det er snart 30 år siden, jeg sidst var på Areopagus.  Det mindes jeg nu, hvor jeg står på et nyt Areopagus, nemlig  på debat-torvet på Kr. Dagblads ”debatforum” på internettet, hvor der plapres løs om alt muligt ligesom  de epikuræiske og stoiske filosoffer gjorde, som ikke ”gav sig stunder til andet end at fortælle eller høre nyt”  (Ap.G. 17:31).   Her havnede jeg, da en venlig kvdl. redaktions-medarbejder inviterede mig til at være med.

Men jeg ”står” ikke dér bare for at ”snakke med”, men ligesom Paulus for at forkynde Kristus!  Straks randt mig i hu ordet fra Es. 32:20:  ”Salige I, som sår ved alle vande!” og dette ord giver jeg som opmuntring videre til dig, kristne medstrider, som har dine ”vande” at så ordets sæd ved, for vore anledninger er jo legio.

Pludselig er jeg i  ”clinch” med et nærmest ”sammenspist” fællesskab af ateister og evolutionister, som er fælles om at nedgøre, latterliggøre, mistænkeliggøre og håne mit troværdige vidnesbyrd (1. Tim. 1:15) som det rene uvidenskabelige  og udokumenterede ”nonsens”.  Men jo mere de skummer, jo større kendes glæden over at stride for troen på evangeliet uden i nogen henseende at skræmmes af modstanderne (Fil. 1:27-28).  Vore stridsvåben er nemlig ikke kødelige, men ”mægtige for Gud” (2. Kor. 10:4), dvs. ikke intellektuelle, men båret af Helligåndens kraft. 

Ligesom blandt ordgyderne i Athen, gives nemlig også her lejlighed til at lade evangeliet ”slippe til” som dårskab i verdens øjne, men  med ”Guds fulde rustning” -  se Efes.br. 6.  Læg  mærke til, hvad åndskampen dér gælder, nemlig evangeliets forkyndelse!  Se igen Efes.br. 6:19-20.

Nu kan en og anden sige:  ”Når du fremstiller det på den måde, så har også jeg mit Areopagus i min verden, dér hvor jeg står.”  Netop!  Derfor får du denne hilsen fra en ringe medstrider til opmuntring, for åndelige opmuntringer er der ikke for mange af.  For:  ”Salige I, som sår ved alle vande!”

9.1.13 – jn