Hvad en ”pakkeløsning” er for noget Udskriv
Skrevet af Alan Navaratnam   
Onsdag, 17. november 2021 13:28

I mit virke som sælger opererede vi ofte med begrebet ”pakkeløsning”, dvs. tilbyde kunden en total løsning, som vil tilgodese alle problemer på et specifikt område.  Men ikke altid levede en sådan løsning op til sit løfte.


I vor åndelige opdragelse lærer vi trods åndelig sendrægtighed at se Herrens handlemåde med os som en ”pakkeløsning”, hvor alt, hvad der tjener os til gode (Rom. 8:28) er tilgodeset.  Sådan ser vi det ikke altid, og nogle venner klager altid over et eller andet,  men ”pakkeløsningen” gælder også dem.


Det gjorde et opløftende indtryk på mig, da en 92-årig troende kvinde i Fensmark forleden bedyrede mig:  ”Jeg føler mig meget privilegeret, og jeg priser Herren.  Jeg fejler ikke noget!”  Og dog har hun menneskeligt talt grund til at klage med sit meget dårlige syn og et ansigt, der skæmmes mer og mer af hudkræft.


En troende kvinde i USA sagde engang til mig:  ”Hvis jeg skulle komme i en betrængt situation, hvor Bibelen blev taget fra mig med tilladelse til kun at beholde én af dens 66 bøger, da ville jeg vælge salmernes bog, for den har  det hele!” Ja, alle en prøvet troendes åndelige erfaringer er dér som en åndelig dagbog.  Hun havde en pointe, thi her er vidnesbyrd om åndelige erfaringer, vi kan identificere os med. Ej mindst med Davids selvoplevede vidnesbyrd i al slags sjælenød.


Salmernes bog slutter med et rungende ”Halleluja” (Sl. 150), og sådan vil jordelivet også slutte for os med højlydt lovprisning i evigheden, hvor Kristus vil være alt i alle og ”fylde alt!”  (Ef. 4:10).  Men selv nu udløses ind imellem et hjerteligt ”halleluja” p.g.a. Herrens store, ufortjente godhed mod os.


Nu sælger jeg ikke nogen ”pakkeløsning” mere, men jeg håber at lære at tage imod Herrens pakkeløsning med alle dens nødvendige ingredienser.  Jeg prøver at indse her på min livsaften, hvor nødvendige de er!


16.11.21 - jn