Et personligt vidnesbyrd omkring dåben Udskriv
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 22. november 2019 10:29


Som ganske ung (14)  fandt den gode Hyrde mig i sin store nåde, og gode forkyndere kom på min vej med en evangelisk forkyndelse, som er nærmest ukendt idag. Men den var som balsam for min unge  sjæl.

Spørgsmålet om dåben blev akut.  Mine venner i min sædvanlige, gode mødesammenhæng var som regel "rigtigt" døbt med "neddykkelse" (dog ikke alle), mens jeg var udøbt.  "Det er en "lydighedshandling", lød det. Og jeg var forlegen.

Men den frigørende forkyndelse om vor forening med Kristus i Hans død, begravelse og opstandelse, især ud fra Rom. 6, levede jeg  i, selvom der var de, der fortalte mig, at jeg nok var troende, men  ikke "begravet".  Dog på det punkt var jeg forankret i ordet om, at jeg var død, begravet og opstanden med Kristus i det, der skete for 2000 år siden.

Senere lod jeg mig døbe i Tyskland (hvor jeg blev soldat) ikke for at "opleve" noget "dybt" i tillæg til min Kristus-tro, men som et vidnesbyrd om den allerede stedfundne forening med Ham.  Sådan blev jeg egentlig tysk baptist i Itzehoe, og har senere haft den glæde også at forkynde ordet dér.

Jeg er sikker på, mine unge venner i København glædede sig over min "lydighedshandling", men det var ikke akkurat det ord, jeg havde mest brug for.  Jeg opdagede nemlig, at der i kristenflokken taltes og vidnedes meget lidt om, hvilket herligt, "inkluderende" evangelium, dåben peger på.

Adolf Bjerkreim, et benådet redskab i Norge med mange vidunderlige vækkelser i sin "baggage", blev af en anden god forkynder, skotten A. MacKinnon, spurgt, hvorfor han ikke var døbt (dvs. m. neddykkelse), da han ikke mente, han som udøbt havde noget at gøre på en prædikestol.

 Samarbejdet måtte derfor slutte, men en kendsgerning er, at Bjerkreim blev den mand, Gud brugte i nogle af de mest dybtpløjende vækkelser i Norges nyere historie, mens MacKinnon selv forblev en fascinerende bibellærer.

Siger den historie dig noget?  Den siger mig en masse, især om hvad dåben forkynder og peger på uanset ydre form, mængde af vand, m.m.

21.11.19 - jn