Dåbspraksis i DNT Udskriv
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 20. november 2019 14:54Kristus døde i fuld offentlighed for vore synder- vi må også tage et offentligt standpunkt for Ham. (Billy Graham)
 
En god ven  samtalede med mig om dåb.  Som god, folkekirkelig "partisoldat" bifaldt han sin kirkes lære om frelse/genfødelse i barnedåben.

Jeg delte fredeligt med ham DNT´s lære og praksis.  Den taler kun om frelse og genfødelse ved troen på Jesus Kristus (Ap.G. 16:31), men  straks efter fulgte så dåben som en offentlig, skelsættende  bekendelse til Kristus.

Vi talte om dåben i Jordanfloden som ex. på dåbens offentlige karakter, medens mennesker undrende så på.  Dåben var ikke et lovbefalet ritual eller et programpunkt i en gudstjeneste i kirkerummet.

Hvad dåben forkynder, undervises vi  om i fx Rom. 6, der handler om vor forening med Kristus i Hans død, begravele og opstandelse.  Dåben virker ikke denne forening, men forkynder den i dens sammenhørighed.

Ifg. Kr.Dagblad i mandags forbyder nogle biskopper udendørs dåb bortset fra visse undtagelsestilfælde.  Men det er ikke bibelsk.   Dåb er ikke til internt (indendørs) folkekirkeligt eller frikirkeigt brug bag beskyttende mure.

Jeg kan ikke her i en lille klumme gennemgå de steder i DNT, der omtaler dåb, men er du selv genfødt af Ånden ved evangeliet (Rom. 1:16), vil du ved selvstændigt bibelstudium, i stilhed og med Åndens trofaste hjælp få lys over spørgsmålet efter det gudfrygtige princip i Ap.G. 17:11. 

Ret beset har dåbsvandets fysiske mængde mindre at sige.   Nedgør jeg da "den hellige dåb" (som nogle påstår)? Nej, jeg holder traditionen op mod Guds ord og peger på dåbens praktiske, nytestamentlige betydning baseret på troen på Kristus som de fortabtes absolut eneste Frelser som dåbens nødvendige forudsætning.  Hånden på hjertet er Han din personlige Frelser?

20.11.19 - jn