Den blå bog og Livets bog Udskriv
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 01. juni 2018 07:37I  avisen, "Sjællandske", læser jeg nu , at mange herfra, takket være en fortjenstfuld indsats, er opført i  Kraks blå bog.  Det skal vi småfolk ikke kimse ad, men i ydmyghed finde vor upåagtede plads udenfor det celebre selskab og så i øvrigt ære dem, der æres bør.

I historiens løb, dvs. den historie, den evige Gud regner med og fører til protokols, er der løbende blevet indført nye navne i "Livets Bog", som sammen  m. andre bøgerl åbnes ved den hvide Trone  (Åb. 20:12), hvor den evige frelse beror på, om vore navne findes indskrevet dér eller ej.

Hvis jeg spø´r en kirkegænger, om hans/hendes navn står dér, er svaret typisk:  "Det håber jeg!"  Eller:  "Det overlader jeg til Vorherre!"  eller:  "Det er der ingen, der véd!" eller: "Det interesserer mig ikke!"

Hvor "ydmygt" det end lyder, så er det ikke det svar, et menneske, der er frelst af nåde, giver.  Modtagelsen af frelsens gave i Kristus er samtidig ensbetydende med en indre Åndens vished om nu at eje evigt liv (1. Joh. 5:13), og at være blandt dem, "hvis navne står i livets bog"  (Fil.  4:3).

Sidste citat fra Fil.brevet står om  medarbejdere i evangeliets tjeneste.  Men vigtigst af alt er ikke at kunne profilere sig som "aktiv" i kristent (kirkeligt) arbejde, men at være indskrevet i livets bog.  Det var præcis, hvad Jesus sagde til sine udsendte disciple (Luk. 10:20).

Jeg har mere end een gang måtte sige til en menneskeligt talt sympatisk præst:  "Du mangler den prik over i´et i dit liv, der hedder at blive født påny, og som Jesus talte så alvorligt til teologen Nikodemus om.

Har du, hånden på hjertet, vished for, at dit navn står i livets bog?  Er du født påny?  Kan du identificere dig med dem, apostlen Peter skriver til med ordene:  "Genfødte, som I er..."  (1.Pet. 1:23).  Måtte i så fald dette alvorlige spørgsmål vække dig, mens tid er.

I den blå bog skal man gøre sig fortjent for at stå dér.  I Livets bog tæller egen fortjeneste ikke, men alene Kristi fortjeneste for den, som er fortabt og kun som tolderen i templet har forsoningens nåde at klynge sig til.

1.6.18 - jn