En børnesang om Jesus Udskriv
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 28. september 2019 13:12


Mel.:  Løft dit hoved, du raske gut...

Jesus elsker vi børn, fordi
Han fra synden os sætter fri,
det ingen andre kan gøre,
derfor om Ham vil vi høre!

Både voksne og alle små
altid kan til den Frelser gå,
død var Han nok, men ej mere,
ingen kan Ham arrestere!

Han er nemlig den Majestæt,
som i herlighed nu er klædt,
sådan vi også skal klædes,
da skal der aldrig mer grædes!

Gør Ham derfor for andre kendt
som Hans sendebud her udsendt,
sig blot, hvad Han for os gjorde
både for små og for store!

Bibelen er for os den bog,
som har netop det sandhedssprog,
der os om Jesus forklarer
og os ej snyder og narrer!

Han, som kom, komme vil igen
som vor Frelser og bedste Ven,
evigt vi skal med Ham være
jublende højt til Hans ære!

28.9.19 - jn