Kilden, hvoraf jeg drikker Udskriv
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 18. januar 2018 08:22


Mel.:  Den tro, som Jesus favner...  (DDS  578)

På Golgata jeg bygger
i al min usselhed,
ej andet mig betrygger,
som Himlen kendes ved,
den gunst er ufortjent,
hvis fylde jeg ej fatter,
på den jeg indser atter,
kun nåden har patent!

Jeg ved den kilde hænger,
ja, som en tørstig hjort,
når Satan på mig trænger
om ondt, jeg før har gjort,
men synd, som er bekendt,
den Hans forsoning dækker,
derfor mig ej forskrækker,
hvad førhen mig er hændt!

I havets dyb er sænket
min syndemængde stor,
i stedet er mig skænket
tilgivelsens Guds ord,
som Han mig har tilsagt
i livet og i døden,
her gælder i al nøden,
hvad Kristus har fuldbragt!

Opdrag mig ved din nåde,
Gud, til den hellighed,
du vil i mig skal råde,
thi alt for godt jeg véd,
at som en skabning ny,
der alt i Kristus ejer,
jeg skal ved troens sejr
det gamle liv undfly!

Om end i mine hænder
jeg skjule må min skam,
du dog fra mig ej vender,
du evige Guds Lam!
Nuvel, med fynd og klem
jeg må dig følge efter
med nådens nye kræfter,
til du mig kalder hjem!

18.1.18, - jn