Forside Spørgsmål og svar Julen - en anledning for evangeliet?
Julen - en anledning for evangeliet? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 07. oktober 2009 17:43

Spørgsmål:  Findes der noget bibelsk belæg for at fejre Jesu fødselsdag?


Svar: Nej, det gør der ikke.  Der findes i Bibelen intet påbud om at fejre nogen højtid.  Ydre, kirkelige højtider med stemningsfulde virkemidler er ofte mere befordrende for religiøst føleri  og sværmeri end for sandt, åndeligt liv.  I Kol. 2:16 læser vi i dansk oversættelse:  ”Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller med hensyn til højtid, nymåne eller sabbat;  det er alt sammen kun en skygge af det, der skulle komme, men sagen selv kom med Kristus.”  I lovens tidshusholdning var der mange højtider, regler og sabbatshensyn, men i Jesus Kristus lever vi ikke i den gamle pagts skygger.  Lyset har hele tiden fra evighed af skinnet på Kristus, men det gamle testamentes gudstjenesteordninger var kun skygger, som Han kastede over det hele.


Loven havde sin tid og sin plads, men som nye skabninger i Kristus er vi ”bunden af Kristi lov” (1. Kor. 9:22), dvs. vi er nu i inderlig sammenhørighed med vor herliggjorte Frelser, der som Hoved for sit legeme giver os al sin fylde (Efes.br. 1:22), således at der ikke blive plads til en masse ydre ceremonier til at ”fylde op” og tage pladsen  for denne velsignede Åndens fylde.  Anden ”lov” vil en Kristi efterfølger ikke vide af.
Når der står:  ”Lad os derfor holde højtid…”  (1. Kor. 5:8), menes der ikke nogen ydre, ceremoniel højtid, men hjertets højtid i al renhed uden verdslig besmittelse.  Eller som der står:  ”…ikke med gammel surdejg, ej heller med sletheds og ondskabs surdejg, men med renheds og sandheds usyrede brød.”  Når en sådan højtid er tilstede, er der højtid hver dag og ikke bare på bestemte tider af året.


Når dette er sagt, mener jeg, det sømmer for os som kristne at udnytte med visdom den anledning, vort lands lovbefalede højtider er for evangeliets vidnesbyrd.  Og det kan jo den folkelige tradition, som julen er, blive for den, der gerne vil ”gøre en evangelists gerning” (2. Tim. 4:4).  Vi kan have vor personlige holdning og overbevisning og bør aldrig skamme os derover, sålænge vor samvittighed styres af Guds ord, men vort lands skik og brug kan vi ikke lave om på.  Frigjorte i Kristus og frigjorte fra traditioner og menneskebud er det vort høje kald at pege på Ham, og hvad Han har gjort og kan udrette for det moderne, fortabte menneske

.
Jeg mindes med glæde fra min barndom, hvordan min morfar, som ikke så på ”julehøjtiden” som noget specielt ”bibelsk”, dog ved netop juletid i sit missionshus på Nørrebro i København dækkede op med festlige juleborde for de fattige i dette slumkvarter, hvor han forkyndte evangeliet.  Han brugte denne ”hyggelige” skik til endnu en dyrebar anledning for evangeliets glade budskab.


En ung mand, jeg en gang kendte, tog mod til sig og rejste sig ved sit firmas julebord og mindede chef og kolleger om, hvad julens budskab går ud på.  Det var for ham en anledning for evangeliets vidnesbyrd.  Sådanne anledninger får vi sikkert mange af på tomandshånd, og på den måde kan den traditionelle og i sig selv ikke-bibelske jul blive en dyrebar anledning for et livets ord fra Bibelen!


-jn-

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)