Forside Spørgsmål og svar Er andre end Gud udødelig?
Er andre end Gud udødelig? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 22. juni 2011 15:37

 

Spørgsmål: I 1.Tim 6,16 står: "den Eneste som er udødelig". Har ikke mennesker udødelighet?

Svar: Nej, kongernes Konge og herrernes Herre er den eneste, der har udødelighed i sig selv, i sit eget, evige væsen uden at have fået den givet af nogen.  Det kan ikke siges om et eneste menneske.  Udødeligheden er os givet af Gud, så når Herren siger:  ”Frygt ikke for dem, som dræber legemet, men ikke kan dræbe sjælen…”  (Matt. 10:28), så er det sandt, fordi Gud har givet os en sjæl, som ikke kan dræbes (dø), men det er en udødelighed, Gud har givet.  Vi har den ikke i os selv – vi har ingen selvstændig udødelighedens kilde , sådan som Gud har det.

”Thi ligesom Faderen har liv i sig selv, således har Han også givet Sønnen at have liv i sig selv.”  Joh. 5:26.  Denne udødelighed er forbeholdt den evige, treenige Gud.

Pointet i 1. Tim. 6 er helt klart, at Gud er al livets, også udødelighedens, evige kilde (”Han, som giver alle ting liv”, v.13), og heller intet kongedømme eller herredømme har nogen magt, uden denne magt har sin oprindelse i Gud, derfor kaldes Han ”kongernes Konge” og ”herrernes Herre”.

Min gamle ven i Belfast, Ian Paisley, plejer at sige ganske muntert:  ”Jeg er udødelig, indtil Herren er færdig med mig!” Men det er en anden måde at sige det på, at hans legemlige tilværelse på jorden absolut er dødelig, men døden indtræffer først, når Herren vil det.  Men når det sker, dør kun vor krop, medens vi selv, vor evige sjæl og personlighed, vil være i fuld bevidsthed i Herrens nærhed, så sandt vi hører Ham til.  Thi da vandrer vi bort fra legemet (eller:  ud af legemet, ordret) og kommer hjem til Herren (2. Kor. 5:8), som alene er udødelighedens evige kilde.

Ak, de vantro og ugudelige vandrer også i dødsøjeblikket bort fra legemet, men slår øjnene op i en fortabt evighed borte fra Guds ansigt.

Jørn Nielsen

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)