Forside Spørgsmål og svar Hvordan skal vi forholde os til jøderne?
Hvordan skal vi forholde os til jøderne? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 07. oktober 2009 16:02

Spørgsmål:  Hvad er den rette måde at forholde sig til Israel og jøderne på?


Svar:  Den rette måde er Bibelens måde og sagt endnu klarere:  Det ex, apostlene og ej mindst Paulus viste overfor deres jødiske brødre, bør også vi følge.  Paulus´ nidkærhed for deres frelse (Rom. 9:1-2, 10:1) bør også besjæle os.


Der findes blandt Israel-venner en idé om, at evangeliet ikke skal forkyndes for jøderne i vor tid, thi det vil ske i en senere tidshusholdning umiddelbart før og efter Herrens fødder står på Oliebjerget (Zak. 14:4).  Derfor er vort job i denne tid blot at udvise kærlighed og sympati for jøderne og den jødiske stat.  Dette er imidlertid vranglære.  Naturligvis har jøderne al vor kristne sympati, men det betyder ikke, at de ikke skal høre evangeliet.   Ordene ”fat derfor et andet sind og vend om, så jeres synder må blive udslettede…”  (Ap.G 3:19) blev talt til jøderne og gælder også i dag – for jøder såvel som hedninger.


Baruch Maoz en kristen, jødisk leder i Jerusalem, svarer på spørgsmålet om, hvorvidt evangeliet skal forkyndes for jøderne i dag ved at stille følgende, retoriske modspørgsmål:  ”Hvorfor skulle jøderne ikke behøve evangeliet?  Er ikke også vi syndige mennesker?  Har ikke også vi sjæle, som skal frelses?  Eller er vi udenfor evangeliets rækkevidde?”  Og han fortsætter:  ”Hvem er evangeliet bestemt for?  ”For enhver, som tror”.  Uden forskel?  Ja, uden forskel.  ”For jøder først og så for græker”.  Rom. 1:16”  Så vidt Baruch Maoz.


Nogle gør gældende, at vi har en anden politisk situation i dag med først og fremmest staten Israels oprettelse i 1948, herunder den store strøm af jøder, som er vendt hjem til løftets land (som i parentes stadig kun er en lille del af det egentlige løftets land som lovet til Abraham, 1. Mos. 15:18-19).  Alt dette er naturligvis sandt, men sådanne profetiske tegn i vor tid bør gøre evangeliet om Jesus (Ap.G. 8:35) endnu mere aktuelt og påtrængende.


Så langt jeg ser det, skal vi være varsomme med overdreven politisk engagement til fordel for Israel, hvis en sådan politisk iver skygger for selve evangeliet.  Dette er mit største problem med mange velmenende Israel-venner.


Israel er stadig en sekulær stat fuld af samme synder, som plager vore stater.  Også Israel har fx en aktiv homoseksuel lobby, som presser på for at få lov at manifestere sig.  Alligevel tror vi, at Herren har en særlig frelsesplan med dette land, thi ”Befrieren skal komme fra Zion, Han skal fjerne ugudeligheder fra Jakob, og når jeg borttager deres synder, da er dette min pagt med dem.” Rom. 11:26-27.


Men igen:  Denne profeti om Israels ultimative frelse ophæver ikke deres behov for evangeliet her og nu.  Det gjorde det ikke på Paulus´ tid.  Det gør det heller ikke i vor tid.
-jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)