Forside Spørgsmål og svar Døde Jesus ikke på et kors?
Døde Jesus ikke på et kors? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 15. februar 2011 15:06

 

 

Spørgsmål: 

Har Jehovas Vidner ret i, at Jesus ikke døde på et kors, men på en marterpæl? Dette er ifg. J.V. den rigtige oversættelse af det græske ord "stauros", som ellers konsekvent er oversat med "kors" i vore Bibler.


Svar: 

 

Det er korrekt, at det græske ord i Det Ny Testamente for det frygtelige henrettelsesinstrument, som Jesus døde på, er "stauros", som egentlig blot betyder en "pæl", hvilket ethvert autoritativt leksikon vil kunne bekræfte, men dog med den tilføjelse, , at "en tværbjælke ofte var monteret på den øvre del af den opretstående pæl."

Og her kommer historien os lidt til hjælp. Bl.a. har de romerske forfattere og historieskrivere, Seneca og Tacitus, i grusomme detaljer berettet, hvordan romerne lod oprørske slaver bære denne tværbjælke til henrettelsesstedet, hvor en oprejst pæl allerede var anbragt. Tværbjælken blev så sammen med den dødsdømte stakkel anbragt på pælen. Og således kom den samlede "stauros" til at danne et kors i mere eller mindre den form, vi kender det.

Nogle mener, at korset så ud som et stort T, hvor den vandrette linje er tværbjælken. Det kan meget vel være, men vi véd det ikke med sikkerhed, da Det Ny Testamente ikke fortæller os detailleret, hvordan korset så ud. Men er det så vigtigt? Det vigtige er, hvad der skete på dette forbandelsens træ (Gal. 3:13).

 


Jeg kom en dag i snak med 2 nydelige damer fra Jehovas Vidner. Jeg fortalte dem, hvordan jeg selv blev en personlig og lykkelig kristen. De lyttede interesseret, men reagerede, da jeg nævnte det centrale i evangeliet, nemlig at Jesus døde på korset for vore synder, og at jeg som dansker var glad for, at vi netop har et kors i vort banner sammen med de øvrige nordiske flag.


Det var lige før de beskyldte mig for ren hedenskab, da Jesus slet ikke døde på noget kors, påstod de. Og derfor var det også "hedensk", når jeg henviste til korset i vort flag som en påmindelse til mit folk (og det øvrige skandinaviske folk) om, hvad dette kors handler om.


Jehovas Vidner hænger sig med andre ord i noget, som ikke er det væsentlige i evangeliet, men det indser de ikke. Når apostlen roser sig af vor Herres Jesu Kristi kors (Gal. 6:14) er det ikke selve henrettelsesinstrumentet (træet), han roser sig af, men det, som Kristus ved sin død på korset har udrettet, og hvad dette indebærer for ham og enhver troende kristen, nemlig adskillelse fra verden, dvs. et nej til denne verdens tidsånd, tænkemåde, kødelige lyst og hovmodige pral. 1. Joh. 2: 16.

Korset er også adskillelse fra den religiøse verden med alle dens religiøse teser om frelse ved egne gerninger. I virkeligheden finder der kun 2 religioner i verden: Den religion, som fortæller, hvad du skal gøre for at blive frelst og så evangeliet, der forkynder, hvad der er gjort til vor frelse på Golgatas kors.

Det absolut væsentlige for os som evangeliets vidner er altså at pege på det, som Kristi død handler om og ikke, hvordan det blodige træ nøjagtigt så ud. Apostlen siger det med disse enkle ord: "Jeg overgav jer nemlig som noget af det første, hvad jeg selv modtog: at Kristus døde for vore synder efter skrifterne…." (1. Kor. 15:3). Når han tilføjer: "efter skrifterne", er det for at understrege, at denne stedfortrædende død er De hellige Skrifters hovedindhold eller, om du vil, Bibelens røde tråd fra første Mosebog og hele vejen igennem. Det var det, bibeltimen med Emmaus-vandrerne handlede om, da Jesus udlagde sin lidelseshistorie "fra Moses og alle profeterne". Luk. 24:27.


Jehovas Vidner tager grundigt fejl, når de anklager os for at tilbede korset eller et
krucifiks. Nej, vi tilbeder og lovpriser den opstandne, herliggjorte Frelser, som døde for os på Golgatha og opstod påskemorgen som Guds og hele universets "Amen" til sejrsråbet: "Det er fuldbragt!" Men korset er ikke vort hovedsymbol. Det er den tomme grav!

 

 

 

 

 

-jn-

 

 

 

13.2.11

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)