Forside Spørgsmål og svar Hvad Europa og Guds folk venter på
Hvad Europa og Guds folk venter på Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 18. oktober 2010 05:49

 

Spørgsmål:  Tror du på en satanisk forbindelse mellem EU og Antikrist?

Svar:   Ja, det gør jeg.  Næsten profetisk udtalte en af EU´s fædre, Jean-Henri Spaak (1899-1872) for over 50 år siden i belgisk radio sig om hans vision for en kommende EU-leder: ”Vi véd ikke, hvem han er eller hvorfra han kommer, men vi véd, han kommer, for vi venter ham”.

Hvem er han?  Er han allerede født?   Vi véd det ikke, men Bibelen taler om en kommende leder, som er ”dyret” i Åb. 13, hvor både superstat og supermand forenes. Paulus taler om ham (2. Tess. 2:3-10) og forudsiger ved Helligånden, at ”han skal komme i Satans kraft, med al løgnens magt og tegn og undere”. Johannes taler også om ham:  ”I har hørt, at Antikrist kommer” (1.Joh. 2:18), men betoner dog, ”at allerede nu er mange antikrister trådt frem”. 

Ja, den kommende Antikrist har ned gennem tiderne haft sine store og små ”prototyper”. Daniel taler om ham i skikkelse af ”det lille horn” der skyder frem, og ”som talte store ord” (Dan. 7:8) identisk med   ”en fyrste, der kommer” (norsk ovs.) tilhørende et folk, der skal gå imod Jerusalem (Dan. 9:26).   Dette folk er ”det fjerde rige” (i Dan. 7:23), dvs. Romerriget, som i sin grundtanke og idé vil blive genoplivet under Antikrist, dvs. primært på europæisk grund.   Sådan forstår jeg i det mindste det profetiske ord. 

Han vil uden tvivl komme som kaldet til et kaotisk, europæisk fallitbo, der stønner efter en dynamisk, politisk leder, der kan ”skære igennem”, både økonomisk og religiøst. Allerede nu taler EU om en ”superpræsident”.  Problemet er blot:  Hvem el. hvor er han?

Det er ikke ualmindeligt, at kendisser i dag fripostigt og smilende står frem og taler om deres ”indre dæmon”.  Det er ikke tom tale.  Dæmoniske kræfter har ekstra travlt lige nu og vil kulminere, når Satan inkarnerer sig i dyret, der ”stiger op fra havet”,  Åb. 13:1 (dvs. folkehavet).

Verden venter på sin dæmoniske verdensleder. Men Kristi efterfølgere venter på Herren.  ”Min sjæl venter på Herren mere end vægter på morgen”, siger salmisten (Psa. 130:5).  Som de troende i Tessalonika venter vi fra Himlene Guds Søn, Jesus, ”der frier os fra den kommende vrede”  (1. Tess. 1:10).  De mørke skyer, der trækker sig over verden, er som en sortklædt profetrøst, der fortæller, at Herren kommer snart.  Klokken er mange.  Mørke tider med trængsler venter forude.

Men for Guds folk gælder det:  ”Sommeren nær”.  Luk. 21:30.  Vort kald er ikke at gøre verden bedre, for den går sin undergang i møde (1. Kor. 7:31), men ved evangeliets forkyndelse at frelse mennesker ud af verden samtidig med, at vi er i verden som ”udlændinge” (1. Pet. 1:17) på transit, der binder sandhedens bælte godt om os eller som Peter siger, binder op om vort ”sinds lænder” (1. Pet. 1:13), thi netop om vort sind (vore tanker) er det, åndskampen gælder.  2. Kor. 11:3.  Og den raser mere end nogensinde mod os.

Mod dig og mig.

-jn-

17.10.10

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)