Forside Spørgsmål og svar Hvad skal vi mene om bibelskoler?
Hvad skal vi mene om bibelskoler? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 30. september 2010 13:04

Spørgsmål:  Mener du, at bibelskoleuddannelse er en fordel for den, som ønsker at tjene Herren? 

Svar:  Der er helt sikkert mange ex på, hvordan en læremæssigt sund bibelskole har kunnet (og stadig gør det) give en god, åndelig ballast i kristenlivet, og det finder jeg glædeligt og positivt.  Men når det er sagt, er jeg langt fra sikker på, at bibelskoler altid er en ubetinget fordel og den bedste løsning for Guds riges udbredelse og menighedens vækst.

Der er rigtignok noget, der hedder ”at vokse i nåde og kendskab til vor Herre Jesus Kristus” (2. Pet. 3:18), men en sådan oplæring er ikke en mental proces el.  boglærdom, men sker i den personlige efterfølgelse af Kristus og i daglig omgang med og troens tilegnelse af Guds ord.
Paulus´ teologiske oplæring skete ved den lærde Gamaliels fødder (Ap.G. 22:3), men hans åndelige oplæring og udrustning skete i ensomhed og stilhed i Arabien (Gal. 2:17) borte fra mennesker og menneskelig indflydelse ved Jesu fødder.  ”Jeg spurgte ikke kød og blod til råds”, siger han i den forbindelse (Gal. 2:16).

Problemet i dag er, at den personlige stilhed og ensomhed for Herrens ansigt, hvor Herrens udvalgte redskab er ”oplært af Gud” (Joh. 5:45), mangler som nødvendig forberedelse til tjenesten, men set i det lys bliver bibelskolelærdom en dårlig erstatning.  Bibelskoler reklamerer i indbyrdes konkurrence med dygtige lærere og diverse specialer, så som musik, lovsang, personlig udvikling, psykologi, sjælesorg, sjælevinding, retorik, ledelse, bøn og forbønstjeneste, sprog, homiletik, filosofi, etc. etc. - 

Det kan alt sammen lyde imponerende,  men hvor er stilheden for Herren?  Herren sagde fordum:  ”Ved omvendelse og stilhed skal I frelses, i ro og stilhed er eders styrke.  Men I ville ikke.”  (Es. 30:15).  Sådan siger Han også i dag.

Argumentet for de strømlinede bibelskoler er ofte, at den nødvendige, åndelige oplæring ikke sker i de kristne menigheder p.gr.a. en generel dårlig, åndelig tilstand i en sekulariseret tid. Hvis åndelig sundhed og opvækkelse var til stede i menighederne, ville der ikke være behov for bibelskoler, thi da ville Guds ord have frit løb iblandt os, og nådegaverne ville trives.

Men en sådan argumentation holder ikke.  Bibelskoler er ikke svaret på – eller genvej til – åndelig vækkelse.  Erfaringen viser det til overflod.  Mange unge er i romantisk begejstring taget på bibelskole og efter en tid vendt hjem igen uden at være rustet til åndelig krigsførelse i hverdagen – og måske tilmed åndeligt frustreret med en nagende tomhedsfølelse.  ”Ved omvendelse og stilhed skal I frelses…” siger Herren, ikke ved diverse, rastløse bibelskoleprogrammer.

Uanset hvordan den åndelige tilstand er i menigheden, kalder Herren på den enkelte (Åb. 3:20).  Paulus-Timoteus princippet er stadig en sund, bibelsk, men ikke så flombelyst oplæringsform uafhængig af nogen bibelskole:  ”Hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro til pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at lære andre.”  2. Tim. 2:2.  Personligt har jeg mange gange takket Herren for de mænd (”Paulus´er”), som i min tidlige ungdom tog mig under sine vinger og investerede åndelig oplæring i mit liv.  En sådan tiltrængt, åndelig omsorg tror jeg personligt gør mere gavn for evigheden end mange sophisticated bibelskoler.

-jn-
26.9.10

 
Copyright © 2023 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)