Forside Spørgsmål og svar Forhærder Gud mennesker?
Forhærder Gud mennesker? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 14. september 2010 10:53

 

Spørgsmål:   Hvorfor står der om de vantro jøder, at ”Han (Gud) har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og omvende sig…”  (Joh. 12:40)?  Hvis Gud har blindet deres øjne og forhærdet dem, hvordan kan de så blive holdt ansvarlige for denne forhærdelse?

Svar:  Ved første øjekast møder os tilsyneladende en vanskelighed med at få dette til at passe med menneskets frie, moralske vilje.  Dog kun tilsyneladende.  Når det vantro menneske trodser sandheden og ikke vil bøje sig for den og omvende sig, får det sin vilje, nemlig et liv i åndeligt mørke og forhærdelse.  Det er som Herren da vil sige:  ”Hvis  du virkelig ønsker trodsigt at fortsætte med din vantro, så vær så god!  Bliv i dit trods, jeg respekterer dit frivillige nej og tvinger dig ikke!”

Dette er, hvad der ligger i, at Gud har blindet deres øjne.  Det er ord, der handler om Guds retfærdige dom.  Samme alvorlige tanke møder vi i Rom. 1, hvor der flere gange står, at ”derfor gav Gud dem hen…”, fordi disse vantro mennesker allerede havde trodset Guds sandhed, knyttet hånden imod Ham og valgt at fremture i et liv i løgn, nemlig den løgn, at der ingen Gud, ingen højeste instans, findes at stå til regnskab for.  Dommen er da igen:  ”Få det, som I selv ønsker det.  Jeg skal ikke stå i vejen for jer!”  Og dermed har Gud ”givet dem hen”.

Det er sandt nok, at Gud er langmodig, drager og lokker med evangeliets kald til uomvendte mennesker, men det hedder også:  ”Søg Herren, medens Han findes, kald på Ham, den stund Han er nær!”  (Es. 55:6).  Det kan vi næppe forstå på anden måde, end at Han ikke altid er lige nær med sit omvendelseskald.  Det går an at trodse Ham så hårdnakket, at der til sidst ikke er andet end forhærdelse tilbage uden nogen som helst trang efter Gud.  Vi véd ikke, hvornår et sådant skæringspunkt indtræffer, men Guds ord advarer mod denne fare.

Læg i øvrigt mærke til noget ganske interessant.  Guds Ånd siger gennem Johannes-evangeliet, at ”det sagde Esajas, fordi han så Hans herlighed og talte om Ham.”  (v. 41),  dvs. om Kristi herlighed!  Det majestætiske møde Esajas får med Herren og guddomsherlighed i Esajas 6, er et møde Jesus Kristus i Hans herlighed.  Han er eet med Faderen, ja, ”Gud højlovet i evighed!”  (Rom. 9:5).  Treenigheden er til stede her:  Faderen, Sønnen og Helligånden, som har indåndet Bibelen.  Sådan så jøderne ikke Jesus. 

”Jeg kan gå med til, at Jesus døde for vore synder, men ikke at Han skulle være den eneste vej til Gud”, sagde en jødisk leder til mig.  Evangeliet fik han dog forkyndt ud fra Esajas 53, men vælger han at forkaste den korsfæstede og herliggjorte Jesus Kristus, er der kun forhærdelsens dom tilbage.  -  Det gælder også dig, som måske har forstandsmæsssig kundskab om evangeliet, uden at det har ført til hjertets omvendelse og frelsende tro på Ham, der er vejen, sandheden og livet, Guds evige Søn.

jn-
9.8.10

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)