Forside Poesi Ydre fromhed er ikke nok til frelse
Ydre fromhed er ikke nok til frelse Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Tirsdag, 31. januar 2023 17:05

Mel.:  Det koster ej for megen strid…  (DDS 669)


Fat mod, o sjæl, i Jesus Krist,

thi vi i Ham os ganske kan fornøje,

vær ej forsagt trods mange fejl og brist,

hav Golgata og Hans ”Fuldbragt” for øje,

stå i Hans trøsterige nåde fast,

./. dig derpå kast! ./.


Ros derfor dig af korset kun,

lad dette dig fra denne verden skille,

om Kristus skal ej være tavs din mund,

thi vi bekender Ham som glædens kilde,

ej fromheds maske vil for Gud bestå,

./. men vil forgå! ./.


Lad korsets banner vaje frit,

blandt slægt, familie og dine venner,

fortæl dem, alt vort eget nytter lidt,

Gud selvretfærdighed sig ej vedkender,

kun for fortabte Kristus døden led,

./. mon du det véd?  ./.


Har du et vidnesbyrd herom,

hvor ordet din samvittighed opvækker?

Tiltro dig ej at være god og from,

thi gudfrygts  skin for Herren langt ej rækker,

Påkald som synder Jesu Kristi navn

./. din frelses havn!  ./.


I stilhed bøj da øret til

Guds kald og stemme udi sandhedsordet,

hvor Ånden Kristus herliggøre vil

med Biblen som kompas og styreroret,

da når til Himmelen vi sikkert frem,

./. dér er vort hjem!  ./.


9.11.22 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)