Forside Poesi Hvad ser du i korset?
Hvad ser du i korset? Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Tirsdag, 31. januar 2023 16:36

Mel.:  Halleluja, jeg har min Jesus fundet…  (DDS 622)


I korset ser jeg, hvad ej verden fatter,

men jeg indser dets store nåde atter,

mens verden stolt forargelse kun føler

og heller sig med gudsfrygts skin nedkøler!


De siger:  ”Vi er kristne, mer ej trænges,

vi vil med ord om synd ej overdænges,

de os fordømmer og os bare støder,

det hjælper ej, at du med dem os nøder!”


Ja, de om næstekærlighed helst taler,

men når vi Ham korsfæstet for dem maler (Gal. 3:1),

da er de selvretfærdige og kolde,

de kan ej se, hvad ondt det dem vil volde!


I selvbedraget vil de sådan fare

og må på dommens dag for Gud selv svare,

jeg deres blod ej har på mine hænder, (Ap. G. 20:26)

men ak, med deres undergang det ender!


Guds evangelium til de fortabte

er frelsens vej, som Kristi død nyskabte,

o, må det alvorsord din sjæl opvække,

før grav og muldens jord skal dig tildække!


6.10.22 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)