Forside Artikler ”Ham forkynder vi!” (Kol. 1:28)
”Ham forkynder vi!” (Kol. 1:28) Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Fredag, 23. september 2022 07:31

Det er Ham, Herren fra Himlen, den Herre Jesus, vi forkynder.  Vi har ved Guds nåde set, at skal mennesker hjælpes og frelses, må de have hjælp udefra – ovenfra – fra Himlen, fra Herren selv.  Ingen teorier, ingen forstandsmæssige ræsonnementer, ingen bogstavmæssige lærdomme, intet af alt dette kan hjælpe og frelse et menneske ud af det mørke, den syndebyrde og det syndens slaveri, som det er underkastet.  Det må hjælpes af Herren selv.

Når Gud således griber ind i et menneskes liv og afslører synden, får sjælen sin afhængighed af Guds nåde at se.  Luk. 18:13.  På dette grundlag kommer Herren - synderens Ven – til sjælen med den eneste hjælp der findes, hjælpen ovenfra med al barmhjertighed og nåde, nok for tid og evighed.  Derfor er det Ham, vi forkynder.  Da får du alt, hvad hjertet kan evigt begære.  Men intet mindre kan gøre det.  Du får det alt sammen ved at modtage Ham, den Herre Jesus (Joh. 1:12-13).

Tro ikke at kunne opleve denne store frelse med at blive i verden, i synden eller i noget af alt det, der hører det gamle liv til.  Du vil aldrig opleve Guds frelse, hvis du blander disse ting sammen.  Der gøres mange forsøg i vore dage på at blande Guds rige og verden sammen.  Det er i strid med Skriften.  ”Véd I ikke, at venskab med verden er fjendskab mod Gud?”  (Jak. 4:4).  Her gælder det store enten-eller.

Er denne frelse, denne befrielse fra verden, fra synd og elendighed ikke mere værd for dig end alt andet?  Er du blandt dem, der ikke bryder dig om ”så stor en frelse?”  (Hebr. 2:3).

Fly til Ham og bliv frelst.  Der er ikke frelse og befrielse i nogen anden end i Ham.

Dette er vort vidnesbyrd ”i den dertil bestemte tid.”  (1. Tim. 2:6)

Fra Uno Rieper-Holm, min morfar.

(udsendt især til familie og slægt – 31.8.22 - jn

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)