Forside Artikler Navnet over alle navne
Navnet over alle navne Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Fredag, 23. september 2022 07:27

”Han er den sande Gud og det evige liv.”  (1. Joh. 5:20)

I religionstimerne i min barndom stødte vi på navnet ”Jahve”, men jeg tænkte: Det var nok et navn, jøderne havde givet Gud.  Dengang havde jeg ikke noget personligt forhold til Bibelen, hvad jeg først fik, da jeg fik et personligt forhold til den evige Gud gennem Hans Søn, min Frelser.

Om Ham står der:  ”Derfor har også højt ophøjet Ham og skænket Ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig i Himmel og på jord og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære:  Jesus Kristus er Herre!”  (Fil. 2:9-11).

Hvad er navnet over alle navne? En god ven lærte mig, at HERREN (ikke Jesus) er navnet over alle navne, og han citerede Sl. 83:19:  ”Du, hvis navn er HERREN  er ene den Højeste over al jorden!”  På hebraisk står der blot konsonanterne JHVH, som er gengivet med Jahve, men i den eng. Bibel følger traditionen m. navnet ”Jehovah”. . 

Det vigtige er ikke udtalen af JHVH, men at vi ”lander” det samme sted, nemlig i Guds nærhed, og det kan vi kun ved Jesus Kristus.  ”Ingen kommer til Faderen uden ved mig (Herren)!”  (Joh. 14:6)

Han har som Herre navnet over alle navne!  Er Han da identisk med HERREN (Jahve) i ordet fra Sl. 83:19?  Ja!  Jesus åbenbarede sig både som sandt menneske og sand Gud.    Han er ”over alle ting, Gud højlovet i evighed!”  (Rom. 9:5) og Hebr. 1:8 forkynder ”om Sønnen:   ”Din trone, o Gud, står i evighed fast!”  Her er Han ikke en ypperste engel, som Jehovas Vidner påstår, men Gud, hvis trone står evigt fast.

Sandheden om Ham som både Søn og Gud er et mysterium, men har et vidunderligt perspektiv  mht Herrens navn, som det blev forkyndt for Moses i 2. Mos. 3:14 m. betydningen:  ”JEG ER!” og de ord bruger Jesus om sig selv:  ”jeg er vejen, sandheden og livet!”  og mange andre steder.

Vær varsom med, hvordan du omtaler Gud.  Han er ikke din ”kammerat”, men uendelig fjern uden om Jesus Kristus.  På grund af Kristi blod (Hans død for vore synder) er vi kommet Gud nær (Ef. 2: 13) – ikke på anden måde.  O, hvad betyder Jesus Kristus for dig?  Dit svar fortæller, hvad Gud  og Hans ord betyder for dig.  Vore omgivelser, kirker, nære relationer m.m. trænger til at høre et selvoplevet Kristus-vidnesbyrd fra mennesker, der i hjertet er sket noget med! 

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)