Forside Artikler Om at være i Kristus i selve Himmelen!
Om at være i Kristus i selve Himmelen! Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Torsdag, 14. Juli 2022 09:59

… givet plads med Ham i den himmelske verden i Kristus Jesus.” Ef. 2:6


Tænk, jeg har med alle mine forløste medtroende i Kristus frimodighed til ”at gå ind i helligdommen ved Jesu blod”  (Hebr. 10:19), dér hvor Han er.


Dér sidder Han på Tronen (Hebr. 8:1)–  dér sidder jeg også med Ham (Ef. 2:6).  Her kan vil stadig træde frem og synge med Brorson:  ”…når hvad mig skader, jeg kan for Tronen gå og sige:  Fader, dit barn du hjælp må…”


Ja, dér tilskynder den Helligånd med ordene ”lad os” at træde frem med frimodighed, thi et sådant barneforhold har vi i Kristus. Ja, hvor godt det gør at kunne vågne op hver dag i en sådan glad og frimodig nådesstilling!


Med denne frimodighed kan jeg derfor også stå – og blive stående! - for mennesker og ikke frygte deres ansigt (Jer. 1:8, gl. ovs.).  Jeg kan nok møde stærke personligheder, men Guds personlighed er større og i Ham og ud af Ham taler vi ”i Kristus for Guds åsyn” (2. Kor. 1:17).


Dette blev en gang levende for mig, da jeg havde aftalt at mødes med en god ven i USA med en stærk, magtfuld personlighed, men som jeg følte, jeg måtte sige nogle nødvendige sandheder til.  Det var ikke let, men det hjalp mig, da jeg indså, at det er for Guds åsyn, jeg står og ikke for noget menneskets ansigt, og vi fik ved Guds nåde en god stund sammen.


At træde frem for Guds åsyn skal vi til stadighed gøre ”med et oprigtigt hjerte” uden at ”feje noget under gulvtæppet”, men i sand syndserkendelse bekende os til det blod, der renser fra al synd og derefter  træde frem for mennesker og vidne om, hvorfor vi trods ydre omstændigheder har det godt ved troen på en god , nærværende Frelser.


8.7.22  jn

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)