Forside Salmer Hvem Herren forbarmer sig over!
Hvem Herren forbarmer sig over! Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Onsdag, 22. juni 2022 17:19

Melodi:  Giv mig, Gud, en salmetunge…  (DDS 4)


Har du frelsens tro som gave,

hvor du ikke mer´ er slave

i et liv i synd?

Du det under må nu hylde,

hvor du inddrak al din fylde

fra livskildens brønd!


Sammen vi et samfund nyder,

hvor i Kristus vi os fryder

ganske ufortjent!

Thi Han valgte os at finde

og os lærte at besinde,

til vi blev omvendt!


Men i denne Åndens sfære

er ej plads til verdens ære

eller dens påfund!

Men se, over os de arme

Herren selv vil sig forbarme

i en nådens stund!


Ånden til vor kløgt ej bejler,

thi kun synd´re Han besegler,

og som til Ham ser,

ingen, som tiltror sig fromme,

vil i anger til Ham komme,

ak, det aldrig sker!


Frelsen er og bli´r en gave,

som vi kan ej efterlave

og derpå få skik!

Derfor Kristus for os døde,

ingen vil Han fra sig støde

noget øjeblik!


8.6.22 - jn

 
Copyright © 2024 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)