Forside Salmer Trøst og tugt og barnekår!
Trøst og tugt og barnekår! Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Lørdag, 28. maj 2022 13:12

Melodi:  Aldrig er jeg uden våde…  (DDS 644.  Kingo)


Tak for trøsten, Gud, du giver,

tak for kærlighedens iver,

der sig uden ophør ter

og i Kristus kom os nær!


Du i stikken lod mig ikke,

men hos dig jeg fik at drikke

ny livskraft, som gav mig mod,

renset i vor Frelsers blod!


Ja, kun sådan kan jeg trives,

jeg af andet ej oplives,

thi i mig bor intet godt,

dér elendighed er blot!


Men din tugt jeg dog behøver,

når min synd din Ånd bedrøver,  (Ef. 4:30)

jeg mig da ydmyge må

for ny renselse at få!


Atter får jeg straks at kende,

at hvad end der måtte hænde,

jeg ved Jesu kors og sår

ejer stadig barnekår!


På vor Frelser kan vi stole

som disciple i Hans skole,

til Han snart os rykker bort,

thi vort liv er her kun kort!


27.5.22 - jn

 
Copyright © 2023 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)