Forside Artikler ”Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny!” (Joh. 3:3)
”Ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny!” (Joh. 3:3) Udskriv Email
Skrevet af Alan Navaratnam   
Lørdag, 23. april 2022 09:50

En  besøgsven sagde til mig:  ”Du er den eneste, jeg kender, som taler om en selvoplevet omvendelse!”  Han er en af de flittigste kirkegængere, jeg kender, men indrømmer, at sådan tales der ikke i de kirker, han kommer i – og de er ret mange.


Nu skal jeg selvfølgelig passe på med ikke gøre et sådant budskab til kliché, for kliché-sprog er dødt.  Når jeg spørger ind til religiøse mennesker omvendelse, er svaret tit:  ”Det skete i min dåb!”   DNT taler om dåb, men den i sig selv frelser ikke.


En nidkær præst  på Frederiksberg, pastor Johansen udtalte engang:  ”Vi er alle født med ryggen mod Gud og må derfor omvendes – også de barnedøbte!” 


Da jeg selv kom til liv i Gud ved troen på vor Herre Jesus som min Frelser, indså jeg  forskellen på at være religiøs (hvad jeg selv var) og at være født på ny. Mange ”fromme” slægtninge var religiøse, måske endda m. religiøse oplevelser, - men uden at være født på ny, som Jesus talte til den super religiøse Nikodemus om i Joh. 3.


Jeg besøgte engang en herlig missionskirke” I Toronto med en norsk ven.  Vi blev godt modtaget. En leder spurgte:  ”Er du en kristen?”  Det bekræftede vi,  men så kom også spørgsmålet:  ”Are you a born again Christian?”   Meget, meget relevant l, da mange gerne vil kaldes kristne uden nogen selvoplevet frelsesoplevelse.


De fleste kirkegængere kalder sig kristne, men i praksis kender de intet til det nye liv i og med Kristus.  I gamle dage kaldte man dem kirketroende,- dvs, deltagere i kirkens motorik og ritualer, men uden selv at kunne vidne om frelsen i Kristus.


Herom tales der derfor aldrig ved fx den obligatoriske kirkekaffe.


Budskabet ”Du må fødes på ny!” høres næsten aldrig idag, men gjorde det i min ungdom både her og i udlandet.  En norsk ven sagde:  ”Da jeg hørte det budskab, var jeg klar over, at jeg var fortabt!” – Han blev senere en benådet vækkelsesprædikant, som Gud brugte til åndelig opvækkelse for andre fortabte mennesker.


For høres må budskabet.  Nikodemus i Johs.ev. 3 tog imod det trods al hans religiøsitet og teologiske kundskaber.  Det er stadig aktuelt som nogensinde.


6.4.22 - jn

 
Copyright © 2022 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)