Forside Artikler Landet med mælk og honning
Landet med mælk og honning Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Søndag, 30. august 2020 06:49

2. Mosebog hedder ”Exodus” i den eng. Bibel.  Det betyder ”bortgang”, dvs. bortgangen fra trældommen og Faraos herredømme og med kurs mod ”det forjættede land” – landet, der flyder med mælk og honning.

Det land er ikke et billede på Himlen, som nogle tror, for i Kanaan var der jo fjender, der skulle besejres, hvad der ikke er i Himlen.  Løftets land er et billede på de velsignelser, vi har i Kristus, og som vi skal tage i besiddelse.  Eller sagt med Obadias´ ord:  ”Jakobs hus skal tage sine ejendomme i besiddelse.”  (v. 17).

I Josuas bog hører vi, hvordan folket under kamp tog i besiddelse, hvad der allerede var skænket dem.  Efeserbrevet handler om det samme, nemlig tilegnelsen af vore ”besiddelser” i Kristus Jesus.  Ef.brevet er derfor også kaldt DNT´s Josuabog.

Jeg spurgte engang en ældre, norsk prædikant under kaffepausen, om han nogensinde havde hørt, at Kanaan ikke er et billede på Himlen, men på de tilegnede velsignelser i Kristus - og at Ef.br. er DNT´s Josuabog.  Nej, det havde han aldrig hørt, og jeg husker, at jeg undrede mig, og tænkte tilbage på den undervisning, min ven, den norsk/danske Th. Mundus, havde givet mig herom, da jeg var ny i troen.

Men det var dengang nyt for mig som nyfrelst dreng, der jo langt fra var nogen velfunderet prædikant, der kunne holde ”bibeltimer”.  Jeg fandt det lidt ejendommeligt, at Mundus (som var legemligt hårdt prøvet) fra sin sygeseng kunne tale om at tilegne sig velsignelserne ”i det himmelske” i Kristus. Men det var muligt, selvom sygesengen ikke forekom mig særlig ”himmelsk”.

Hvordan tilegnes velsignelserne i Kristus?  Det gør du, når du fra din Bibel åndeligt tilegner dig ”mælk og honning” og oplever, at Herren dér dækker bord for dig (Sl. 23:5).  Den erfaring er tilgængelig for alle troende, der er genfødt af Guds ord.

Hvordan besejrer vi fjenderne?  Svar: Ved vort vidnesbyrd om evangeliets frelsende kraft. For det forjættede lands fjender er primært evangeliets fjender.  Det vil du klart se, hvis du nærlæser Ef.br.´s kapitel 6.  -  Vi er nemlig kaldet til ikke blot at tro på Kristus, ”men også at lide for Han skyld” i evangeliets gode strid. Phil. 1:29-30.

Ja, hvilket højt kald!   30.8.20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)