Forside Salmer Åndelig tørst og længsel
Åndelig tørst og længsel Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 20. Juli 2020 09:52

Melodi:  Som tørstige hjort monne skrige… (DDS 410)


Af åndelig tørst jeg vansmægter,

kun Gud mig tilfredsstille kan,

thi Han ej den tørstende nægter

livskilden med levende vand,

ak, verdens cisterner kun skuffer,

og med surrogater de bluffer,

men mange det vil ej indse!


Så lad mig på dig, Herre, bie

og ikke mig dåre med tant,

for selvom du synes at tie,

jeg svigefuld aldrig dig fandt,

du er dér, når tiden er inde,

og da skal i sandhed jeg finde,

at du ej kan gå fra dit ord!


Hvor rådvilde end vi os føler,

forsagthed os ej gribe må,

men er det som om, at  Han nøler

med bønnesvar os at tilstå,

så véd vi, Han trofast forbliver

og ej vore bønner opgiver,

som røgelse er de for Ham!


I disse alvorlige tider,

hvor alt sig med hast spidser til,

og det mod Hans genkomst snart lider,

hinanden vi opmuntre vil

til fortsat at stride og vente,

at Herren os til sig vil hente,

ja, kom Herre Jesus, kom snart!

17.7.20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)