Forside Poesi Troens gode strid
Troens gode strid Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 27. juni 2020 04:20

Mel.:  Gud godhed vil vi prise… eller:  Den tro, som Jesus favner…


Som lutret guld i mængde

er Herrens dyre ord,

i livets fulde længde

det viser os det spor,

som trygt vi følge kan

ej mindst i svage stunder,

hvor Han os da forunder

just troens adelsstand!


Guds ord og derhos bønnen

bli´r mer end læreord,

thi i vort suk og stønnen

vi gang på gang erfor,

at just til rette tid

om ordet Han os minded´,

straks lyset atter skinned´

som Ånden bringer hid!


Vi denne kraft behøver

midt i en tidsånd ond,

hvor troen vi opøver

trods tvivlens ”hvis” og ”mon”,

lad koste, hvad det vil,

vi troens kamp vil stride,

ja, gerne mandigt lide

som det sig hører til!

22.6.20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)