Forside Poesi ”Se hen til Ham og strål af glæde!” (Sl. 34:6)
”Se hen til Ham og strål af glæde!” (Sl. 34:6) Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 12:33

Mel.:  Send bud til Ham, hvis navn er Jesus Krist…


Kald på Hans navn, om du i nød er stedt,

ser du Ham ej, du er ej overset,

om end dit nødråb kun er sukkets ord,

Han stadig i det knuste hjerte bor!  (Es. 57:15)


Ja, kald på Ham, om end der intet sker,

se til Ham hen, Han ej forlanger mer,

om end du lige nu ej føler spor,

Han just for dig ej svigte vil sit ord!


Tag Ham på ordet, mørket ej vedbli´r,

ny solopgang får den, som på Ham bier (Hos. 6:3)

Din Tilsynsmand og Hyrde for din sjæl

er Han, som end i dag gør alting vel!


Tak Ham, at blodet endnu står ved magt,

din sjælenød nedsænk i Hans ”Fuldbragt!”

Du elsket er med Kristi kærlighed,

du udvalgt er ej noget andet sted!


Ja, lad os i hinanden sætte mod,

thi sådan virker Helligånden god,

trøst andre med den trøst du selv har få´t, (2. Kor. 1:3-4)

da har dit kald på jorden du forstå´t!


19.2.20 - jn


”Også når du siger, at du ikke ser Ham, så ser Han nok

din sag, og du må vente på Ham!”  (Job 35:14)

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)