Forside Salmer Langfredagssalme
Langfredagssalme Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 11:38

Mel.:  Gud mig, Gud, en salmetunge…  (DDS 4)


O, lad aldrig korsets minde

mig udviskes bort af sinde,

thi kun korsets ord

er, hvad jeg fik at forkynde,

på dets nåde må jeg nynne

fuld af jubel stor!


Kristi kors det er min ære,

flov jeg vil deraf ej være

trods min synd og skam!

Her jeg møder ingen vrede,

jeg kan her og nu mig glæde

i Guds offerlam!


Dårskab deri verden finder,

thi Hans kors har mange fjender

der står hårdt imod,

Han dem gerne vil tilgive,

så forsonet de kan blive

ved Hans dyre blod!


Men vil Kristus vi forskyde,

mer der er ej at tilbyde

af Guds kærlighed!

Snart dit timeglas udrinder,

gid du derfor dig besinder,

før din sol går ned!


10-4-20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)