Forside Artikler De afmægtiges mægtige evangelium
De afmægtiges mægtige evangelium Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 11:36

”Medens vi endnu var afmægtige, led Kristus, da tiden var inde, døden for os, som endnu var ugudelige….Gud viser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, medens vi endnu var syndere!” (Rom. 5:6, 8)

Tænk, det står der virkelig.  Der står ikke, at Kristus døde for egenmægtige, ej heller står der, at Gud viser sin kærlighed til de elskelige og dem, der har gjort sig fortjent til Hans kærlighed. 

Nej, det forkyndes os så frit og ufortjent, det overhovedet er muligt, at det netop var afmægtige, ugudelige syndere, Kristus døde for.  Det var for dem, Golgatas kors blev rejst for.

En ikke-omvendt mand hørte dette evangelium, som pludselig gik op for ham.  Han sagde:  ”Hvis Gud virkelig har elsket mig så højt, hvorfor da blive ved med at være Hans fjende?”  Åh, om blot flere også ville sige det.

Men for at vi, som har fortrøstet os til Kristus, skal lære at sætte pris på dette nådens evangelium, tillader Gud også, at vi  føler vor egen   afmagt og den ugudelige, gudsfjendske natur, vi stadig har i os,  - ”synden, som bor i mig”  (Rom. 7:20) -  ikke blot som en troslære, men af egen smertelig erfaring.  Da bliver evangeliet også frisk balsam for os, som tror.

Derfor får vi heller ikke et nyt eller andet evangelium at høre – eller noget i tillæg til evangeliet, der skal give os et fornyende eller karismatisk tillæg til ”den tro, som én gang for alle er blevet overgivet til de hellige.”  (Judas brev v.3).  Det betyder ikke, at troslivet er statisk og ubevægeligt.  Det, som er overgivet os som den største rigdom af alle, vil den gode Helligånd til stadighed forny eller ”friske op” for os.

Apostlen taler jo om ”det nye, som fornys” eller som den engelske NEB-oversættelse gengiver det:  ”…som bliver konstant fornyet”  (Kol. 3:10). Sådan oplever en Kristi efterfølger livet med Herren, ligesom en mand og kvinde gør det i ægteskab.  De bliver ikke gift en gang til, men et allerede indgået ægteskab vil til stadighed blive fornyet.

En forkynder, som jeg kendte så godt, og som virkede til stor velsignelse,  han sagde:  ”Da jeg fik set dette, kunne jeg kun sige til Herren: ”Jamen, så må du få det med mig, som du vil!”  Ja, må evangeliet, påske-evangeliet, virke sådan på os alle!   

-  11.4.20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)