Forside Poesi Gamle tiders vækkelse
Gamle tiders vækkelse Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 11:26

Melodi:  Vi bor ej her, vi blot hernede gæste…


Om gamle tiders vækkelse vi hører,

men tror vi, det kan ske mon nu og her?

Ja, hvis Gud finde kan lydhøre ører,

som ta´r til hjertet denne alvor nær!


Men kan for nye vækkelser vi virke?

Bestemmer Herren ej det suverænt?

Formasteligt kan vel ej nogen kirke

afgøre, om den blive vil antændt?


Nej, vækkelse vi ikke selv bestemmer,

den tese lyder både fromt og godt,

men i vor fromhed, ak, vi bare glemmer,

at denne tale sluger Gud ej råt!


Han vil velsigne, sådan er Hans længsel,

om blot påny vi Ham adlyde vil,

ud af vort vantros selvforskyldte fængsel

Han ny opvækkelse os kalder til!


Må Han på dig og mig ej længe vente,

om end vor tro er kraftesløs og svag,

det Åndens sus, som Gud i pinsen sendte,

det også vi opleve kan i dag!


17.4.20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)