Forside Poesi Tænk hvilken ære Hans sendebud at være!
Tænk hvilken ære Hans sendebud at være! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 11:02

Mel.:  Op alle folk på denne jord…  (DDS 385)


O, intet gør min sjæl så godt

som Kristus at forkynde,

jeg ville ej på noget slot

forfæng´ligt mig indynde,

hvis Ham jeg ej kan tage med,

som døde i fortabte sted,

ej bedre nyhed findes!


Forkynd det frit med enkle ord,

som Ånden dig indgiver,

Hans bistand Frelseren gør stor,

mens større bli´r din iver

til Kristi kors at vise hen,

hvor døde de fortabtes Ven,

som ingen fra sig støder!


Når verden dig indfange vil

med alskens tomme tanker,

da korsets dårskab hold dig til,

hvorfra din kraft du sanker

til stærk at være om end svag

antændt for evangeliets sag,

thi mer vil Gud ej sige!


En ære sæt i dette kald

Hans sendebud at være

i denne verdens jammerdal,

hvor Ham du vil frembære

ej bare for udvalgte få,

nej, alle om Ham høre må,

ja, selv på øde steder!  (Ap.G. 8:26)


24.4.20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)