Forside Poesi Korset, mit charter
Korset, mit charter Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 10:51

Mel.:  Lover Herren, Han er nær…  (DDS 404)


Korset jeg slet ej forstår,

men jeg vil det dog forkynde,

for jeg dér den nåde får,

som mig lærer ej at synde,

sker det, jeg af synd får pletter,

jeg i Jesu blod mig tvætter!  (Åb. 22:14)


Nåden letsind lærer ej,

som sig hyklere indbilder,

fjernt fra korsets skillevej,

de i hovmod sig forvilder,

de om nåden smukt kan snakke,

men kan ej for korset takke!


Korset er det dødens sted,

hvor det gamle liv ophørte,

ofte det mig bøjed ned,

når mit selvliv det berørte,

som et hvedekorn at være

er i praksis korsets lære!  (Joh. 12:24)


Ene jeg mig roser af

korset, verden har som smykke,

men min Helt fra Golgata

verdslig tant vil overskygge,

underholdning og teater

er og bli´r kun surrogater!


Kristi kors jeg bygger på

som en holdbar frelsesklippe,

hvorpå glad jeg fast vil stå

med et håb, som ej skal glippe,

hvordan livet end sig arter,

korsets ord forbli´r mit charter!


Mer end kors og grav jeg ser

mig med Frelseren opstanden

som den Herliggjorte dér,

korsets Helt og ingen anden,

frelsesværket dér mig bragte,

sådan Han mig medopvakte!


1.5.20 – jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)