Forside Salmer Om at vente på Herren
Om at vente på Herren Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 10:21

Mel.:  Har hånd du lagt på Herrens plov…  (DDS 633)


Er Herrens ord din ledetråd,

tros-lydighed det kræver (Rom. 1:5)

langt mer end menn´skers ”kloge” råd,

der dig i sig indvæver,

men råde må kun Kristi fred (Kol. 3:15)

i hjerte og samvittighed,

mens Ordets trøst dig bader,

alt andet bare skader!


Sig sådan Kristus-troen ter,

for den ej hastværk kender,

men efter Herrens gerning ser (Es. 5:12)

i stort og småt, som hænder,

o, ingen stor beslutning tag,

hvor du ej har Hans velbehag,

den gudsfrygt ej sig skammer,

som kender sit lønkammer!


Om intet synes nu at ske,

Guds mølle langsomt maler,

du om en liden stund vil se,

sit svar Han ej forhaler,

Han os advarer dog om Saul,

som i sin vantro var for travl,

han, Israels udvalgte,

ak, dyrt derfor betalte!  *)


Så bi kun glad på Herrens stund,

ja, i Hans vingers skygge

dér findes troens hvile kun

og vil dig skønt betrygge,

som Zions Gud er Han dit værn,

om end Han stundom synes fjern,

Han kommer ej for silde,

vent derfor du blot stille!


28.2.20 – jn

*)  Se 1. Sam. 15:136-26

NB!  Det er Guds vilje at vi kender Hans vilje ”i enhver sag” (Kol. 4:12)

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)