Forside Salmer Morgengry
Morgengry Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Lørdag, 20. juni 2020 10:08

Melodi:  Vågn op og slå på dine strenge… (DDS 745)


O, Fader, tak for nattens hvile,

et søvnens under den jo er,

op, op og lad os ikke tvi´le

på alle de velsignelser,

der skænket er os i din  Søn,

det nem´re gør vor takkebøn!


På flygtig lune jeg ej bygger,

som svinger både op og ned,

den derfor ej min sjæl betrygger,

thi følelser ej varer ved,

en meget bedre ankergrund

jeg har i Kristus stund for stund!


Den sandhed mig på ny forynger,

min alderdom til ungdom bli´r,

jeg hjertets tak og pris da synger,

hvortil mig Ånden frihed gi´r,

thi på vor lovsang troner Han  (Sl. 22:4)

vor Herre Krist som Gud og mand!


Men vil et nederlag dig skræmme.

thi vi er bare kar af ler,

du skal i mismod ej dig gemme,

lad Satan dig ej plage mer,

til Kristi dyre blod straks fly,

du sådan glæden kan forny!


Lad morgen efter morgen falde

den friske dug med gryets smil,

slut op om denne andagt alle,

som har lagt bag sig nattens hvil

og luk så op din Bibelbog,

som har Guds Ånds indblæste sprog!


23.5.20 - jn

 
Copyright © 2021 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)