Forside Artikler Hvordan går det?
Hvordan går det? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 24. oktober 2019 07:32Vi spørger pr. rutine hinanden:  "Hvordan går det?" el. som i USA:  "How are you doing?"  Mit muntre svar, som folk ta´r godt imod, er:  "Jeg har det fint, men den krop, jeg befinder mig i, har det ikke altid så godt!"

Hermed har jeg også givet et bibelsk svar, hvad de fleste nok ikke har tænkt på, men som det altid er mig en glæde at uddybe.  Det har med disse nytestamentlige ord at gøre:  "Derfor taber vi ikke modet, - tværtimod, selv om vort ydre menneske (dvs. vor krop) går til grunde, fornyes dog vort indre menneske dag for dag..."  (2. Kor. 4:16).

Apostlen Paulus fortsætter med at veje vor jordiske trængel op mod "en evig vægt af herlighed", som venter troende mennesker. Kroppen kalder han "vort legemes telt" eller "vor jordiske bolig", som skal afløses af "en bolig, de er ikke er gjort med hænder,  en evig i Himlene. (2. Kor. 5:1)

Dette med at vort ydre menneske (legemet) går til grunde er realistisk nok, men hvad der kommer derefter, kan kun Bibelen svare sandt på, men eftersom Bibelen kun læses af ganske få, er Kristi disciple kaldet til som "levende Bibler" at konfrontere vore omgivelser med den kommende evighed, som "beboeren" af dette legemes telt  stunder imod.  Vi er altså ikke bare en tilfældig, kemisk sammensætning i et tilfældigt univers.

Hvis vi tier herom, må vi ikke forvente, at andre skal sige det, for det sker ikke.  Bibelen siger også, at der er 2 måder at dø på:  Enten dør vi i Herren, dvs. i lykkeligt, frelsende samfund med Ham, eller også dør vi uden Ham i vore synder, trodsigt afvisende synderes absolut eneste Frelser.  Som nogle af vore hovmodige guldalder-digtere sagde:  "Vi vil dø stående!"

Det er også det, vi kalder at vælge side.  Jeg kendte engang en troende mand, der på sin arbejdsplad blev beskyldt for at være lidt til en side.  Engang sagde han under en frokostpause:  "Der siges om mig, at jeg er lidt til en side.  Det er jeg også!  Jeg er nemlig til den rigtige side, nemlig der hvor Jesus er!"  Det er mange år siden.  Han hed såmænd Olsen og er forlængst  bogstaveligt dér, hvor Jesus er.  Skal det engang kunne siges osse om dig?

24.10.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)