Forside Salmer Død rettroenhed eller nyt liv?
Død rettroenhed eller nyt liv? Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 07. oktober 2019 08:42


Melodi:  Den tro, som Jesus favner.. (DDS 578 og Norsk Salmebog 107)

Tror du med mer end munden
på Ham, som kom til jord?
Har Jesus sand du funden
med gode kirkeord
og megen klogskab, som
nok er historisk viden,
der skrevet er i tiden,
men som død kristendom?

Er dette dine tanker
om Ham, vor Herre Krist,
for hvem du dog ej banker
i hjertet fuldt bevidst!
O, er du igenfødt
som en af de fortabte,
Hans Helligånd nyskabte,
er i den Ånd du døbt? (1. Kor. 12:13)

Har du kun verdslig viden
med al dens tankegods,
men har ej her i tiden
budt syndelivet trods?
Ak, denne gravens ro
hvorved du måtte stande,
men må for sent da sande,
du har slet ingen tro!

Må Ånden dig opvække,
mens endnu der er tid,
lad sandheden dig ægge
til alvor og med flid
i tro at vende om
og dig på Ham besinde,
som stadig er at finde
i al din fattigdom!

7.10.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)