Forside Artikler En ven bad om et tip
En ven bad om et tip Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 13. august 2019 07:18


En af mine jævnaldrende venner bad mig om et tip ang. Jehovas Vidner og om, hvordan man bedst taler med dem.  Det fik han efter bedste evne.

Jeg bad ham fx via Google tilegne sig en basis-viden om J.V.´s lære, hvor det mest anstødelige, sådan som jeg ser det, er tesen om, at Jesus Kristus ikke er Guds evige Søn som del af Treenigheden, men en skabt, ypperste engel identisk med ærkeenglen Mikael.

Tanken er dog ikke ensidigt at "teologisere" med J.V., - det er de vante til og har hjemmefra taget højde for.  Min egen parole, som jeg har kendt stor velsignelse ved, er at vidne for dem og fortælle, hvordan Kristus kom ind i mit liv med den Bibel, jeg indtil da havde lagt stor afstand til.

"Vidnesbyrdet, min søn, vidnesbyrdet er det stærkeste bevis på kristendommens sandhed", sagde John Wesleys far til sin søn.  Dette er både bibelsk og paulinsk.  Der er i Bibelen adskillige ex på Paulus´ personlige vidnesbyrd.  Hermed har han vist vejen også for os.

Det lyder enkelt og selvfølgeligt, men alligevel kender ikke alle mine trosfæller til vidnesbyrdets velsignelse, ja, jeg er bange for, at langt de fleste gør det ikke, men er enten underligt tavse eller henfalder til en livløs, trættekær og kedelig diskussion, som ikke fører til noget.

Jo, jeg er selvsagt tilhænger at grundig bibelkendskab og fast forankring i  "den sunde lære".  Men der er ikke brug for nogen højtidelig "doktorafhandling" udi teologien, men for det personlige vidnesbyrd i Åndens kraft og salvelse.  Noget mindre end det går vi hurtigt døde på.

Der er ikke behov for teologiske jurister og paragrafryttere, men derimod for ildsjæle med Åndens gnist.  Dette er ikke hverdagskost for J.V. eller andre vi gerne vil nå med evangeliet.  Hermed har jeg videregivet mit "tip" og delt min erfaring med dig velvidende, at kun få lytter til det.

Bekendende kristne er der mange af, men af vidner er der kun få.

13.8.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)