Forside Poesi Til opbyggelse og opvækkelse
Til opbyggelse og opvækkelse Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 14. juni 2019 05:40


- et digt uden melodi -

God teologi vi ikke skal  foragte,
når blot den mod Bibelens lærdom er tro,
men efter blot kundskab vi skal ikke tragte,
hvis den i opblæsthed og hovmod vil gro,
der gør udi livet af gavn ak kun liden
og bli´r kun en karikatur op i tiden,
som ellers har brug for en nidkær uro!

En vækkelsens uro i brændende hjerter
antændt af en stærk uudslukkelig ild
ej findes hos dybsindighedens eksperter,
som ofte trods kløgt bare fører os vild,
men giv os et vidne af Ånden udrustet,
på hvem pinsens fremfarende vinde har pustet,
da ser vi måske den hidkaldte profil!

Hans teologi er i Biblen funderet,
med sværmere intet tilfælles han har,
til ordet han er ufravendt dedikeret,
derfra han forkynder Guds evige svar!
På spørgsmål, der stilles af folk i det skjulte
med tomhedens tanker i gudløshed dulgte,
er Herrens udsending vidunderlig klar!

Du er måske ej en profet af de store,
og dog kan du være i Gudsriget stor,
hvis til sit igenfødte barn Gud dig gjorde
ved troen på Jesus og sandhedens ord,
da har ej din status så meget at sige,
hvis du kan udrette blot lidt i Guds rige
og som en discipel gå i Kristi spor!

14.6.19 - jn

 
Copyright © 2020 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)