Forside Artikler Befrieren fra Zion
Befrieren fra Zion Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 10. april 2019 07:00


"Befrieren skal komme fra Zion, Han skal fjerne ugudeligheder fra Jakob, og når jeg borttager deres synder, da er dette min pagt med dem."  Rom. 11:27

Zion står i den hellige Skrift for både for "Davidsbyen", dvs. det jordiske Jerusalem (1. Kg. 8:1), men også for Herrens ophøjede, himmelske kongesæde ,- "det himmelske Jerusalem" (Hebr. 12:22).  Dérfra skal Israels Befrier komme i nødens stund, når alt håb synes ude (Zak. 14:1-3). 

Han kommer ikke fra FN  (Overrabbineren Marcus Melchior skrev fejlagtigt i gamle dage, at han udmærket kunne forestille sig FN som en "Messias"), Han kommer heller ikke fra "Det hvide Hus", som rent moralsk slet ikke er så "hvidt" endda, -  nej, Befrieren er vor Herre  Jesus Kristus, jødernes sande, rene, ubesmittee Messias, som en angrende jødisk rest en dag i hellig bedrøvelse skal vende sig til (Zak. 12:10-14).
Men først vil en anti-messias en tid dukke op, en "dåre-hyrde" (Zak. 11:17), -  ikke dåre i bred, politisk forstand - han vil til at begynde med være pro-israelsk, pro-judaisme, pro-fred m. sikre grænser og pro-fredstraktat og pro en masse.  "Han vil slutte en stærk pagt med de mange i een uge"  (Dan. 9:27, ny ovs.) for dog (efter 3½ år) at bryde den og udøse sit sataniske had mod både jøder og kristne.  Åb. 13:1-8.
Disse profetiske hovedlinjer hørte i store træk i gamle dage med til gudfrygtige bibellæseres "børnelærdom", men er det ikke mere, da Bibelen i både folke- og frikirke ikke læses ret meget mere og er trængt i baggrunden til fordel for meget rent ud sagt pjat og menneskepåfund.
Jeg er pro-Israel, men vel at mærke det Israel, som min Bibel har oplært mig i - ikke nødvendigvis det Israel, som det tilsyneladende er lykkedes for at blive venner med jødernes fjender, Rusland, Saudi-Arabien m.fl. godt hjulpet af amerikansk statsmandskunst.  Befrieren kommer ikke fra nogen af de kanter.  Men Han kommer!  Kristus kommer!  Det siger Bibelen, og det fremholder Kristi efterfølgere som dengang på Pauli tid (1. Tess. 1:10).
"I gamle dage blev der talt meget om Herrens komme, og de havde vækkelse.  Nu taler man meget man om vækkelse og har ingenting!" (dr. de Haan)
10.4.19 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)