Forside Artikler Lad ingen føle sig "udenfor"!
Lad ingen føle sig "udenfor"! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 08. april 2019 06:02


Jeg var engang i selskab m. min kone hos en af hendes veninder.  Ved bordet kom venindens mand og en anden mand i ivrig samtale om ting, de begge som gamle venner kendte til, mens jeg selv sad som "statist" og så på, underligt udenfor det hele. Det skal de nu ikke høre noget for.  Selskabet var nemlig ikke specielt kristeligt.

Men blandt kristne kan noget lignende ske.  Efter en el. anden gudstjeneste er der ofte kaffe, og det er ikke ualmindeligt, at det primært er dem, der i forvejen kender hinanden, der hygger sig, mens  fremmede ofte må skøtte sig selv.  En mand betroede mig, at han som fremmed i en  frikirke havde fået lov at sidde alene uden at nogen interesserede sig for ham, og det havde stået sådan på i flere år, men nu dog ikke mere.

Jeg er ikker mere "kristelig" end andre, - snarere mindre! - men jeg tåler nu ikke at se nogen sidde udenfor det hele uden at blive talt til. Det er naturstridigt.  Igår så jeg en ældre, svagteende kvinde sidde ved et bord, hvor der plapredes ivrigt løs, medens hun selv tydeligvis var udenfor det hele.  Det gjorde det heller ikke nemmere, at hun ikke hørte så godt. Jeg måtte hen til hende og vise hende "broderlig" opmærksomhed, hvad der muligvis virkede lidt fredsforstyrrende på det øvrige, livlige selskab.

Udlændinge er jeg særligt obs på, selvom de ikke kan et ord dansk.  Det har heldigvis været muligt i flere tilfælde at finde en tolk, som kan oversætte en evangelisk hilsen fra mig.  Alternativet havde været, at disse ikke-dansk talende orientalere blot havde siddet som passive tilskuere.

I vort hjem fik vi et par gange besøg af et iransk forældrepar, som var på besøg hos deres nogenlunde dansk-talende datter. Datteren kunne oversætte sætning for sætning, hvad jeg med enkle ord så gerne ville sige til dem. Det mindes jeg som velsignet og meningsfuldt.

"Jamen, du er evangelist", siger nogle til mig.  Det er jeg ikke sikker på. Men jeg vil dog gerne gøre en evangelists gerning og således i beskedent omfang gøre fyldest i min tjeneste. (2. Tim. 4:5).  Vil du ikke også det?

"Salige I, som sår ved alle vande!" 
(Es. 32:20) - og gør Kristus kendt!
8.4.19 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)