Forside Artikler "Jeg ringer tilbage!"
"Jeg ringer tilbage!" Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 13. februar 2019 09:37Sådan må min trofaste IT mentor ofte sige, fordi han har travlt i  et vigtigt møde.  Men han ringer tilbage, og da tænker jeg altid på, hvor meget dette kræver af ham af ekstra ressourcer, men han gør det, fordi han gerne vil hjælpe mig.

Samme "næstekærlighed" (hvis jeg må bruge det ord) oplever jeg, når min bank, den off. sektor el. anden servicefunktion ringer tilbage, og jeg tænker da altid på, hvor fantastisk det er, at de evner at gøre det.

Med Herren er det ikke sådan, at Han har for travlt til vore "opkald".  I Sl. 50:15 står der:  "Kald på mig på nødens dag, og jeg vil udfri dig, og du skal ære mig!"  Dog må vi ofte vente tålmodigt.  "Han tier i sin kærlighed" (Zef. 3:17), men det betyder ikke, at Han altid tier.  "Der er svar undervejs", som  Tryggve Bjerkhreim synger i "Der er magt i de foldede hænder."

Børnene kan lide at få at vide, at Guds tlf.nr. er 5015 (Salme 50:15), og det animerer dem til at "bruge" det nummer.  Jeg bliver specielt velsignet, når jeg hører et barn gøre brug af nummeret.  Jeg er altid glad for et barns forbøn, for jeg véd, en sådan bøn lægger Herren særligt mærke til.

Et af mine mange "arbejdsord" er: "Den, som kommer til Gud, må tro, at Han er til og er deres Belønner, som søger Ham." (Hebr. 11:6).  Det kan være en troens prøvelse at vente på svar, men sådan er "spillets regler".  Abraham fik forjættelsen opfyldt ved at bie tålmodigt (Hebr. 6:15).

Nogle kan sige:  "Jeg ringer tilbage"  el. lign. uden dog at gøre det. Så svigefuld er Herren ikke, selvom vi undertiden kan opleve Ham sådan.

 Det gjorde David til trøst for os for at vi også, som han, i tro kan overvinde forladthedsfølelsen og sige med ham i Sl. 13, som ellers er fuld af anfægtelser:  "Dog stoler jeg fast på din miskundhed, mit hjerte skal fryde sig over din frelse.  Jg vil lovsynge Herren, for Han har gjort vel imod mig!" Sl. 13:6 (Norsk ovs.).

13.2.19 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)