Forside Salmer "Døden er opslugt og sejren vundet!"
"Døden er opslugt og sejren vundet!" Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Mandag, 11. februar 2019 15:38


(1. Kor. 15:54)

Mel.:  Er vi med Kristus i Hans død...

Med Kristus jeg korsfæstet er,
det skete i Hans død
forenet med Ham jeg mig ser
trods mit fordærvet kød,
med Ham jeg blev på Tronen sat,
da herligt Han opstod
som frelsesværkets resultat,
hvor prisen var Hans blod!

Hans død, Hans grav, opstandelse
blev mig til del i Ham,
ad gravens muld jeg nu tør le,
den får på mig ej ram,
om ormene min krop fortæ´r,
jeg selv går bort for hist
at være, hvor mit hjemland er,
hvis Drot er Jesus Krist!

Hans frelse gi´r mig lyst og mod
at gøre Kristus kendt,
som al min syndeskyld forlod,
og har mig nu udsendt
som vidne om, hvad Han har gjort
for syndere på jord,
thi åben står nu frelsens port
for hver, som på Ham tror!

Med konger jeg ej bytte vil,
jeg selv Guds arving er!
Om lidt jeg derfor rejser til
den Frelser, jeg fik kær!
O, er du ufrelst, Ham påkald
og bøj dig for Ham ned!
Han på dit råb dig frelse skal,
med Gud du da har fred!

11.2.19 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)