Forside Artikler Om "tegn og undere" i vor tid
Om "tegn og undere" i vor tid Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 23. januar 2019 08:01Helbredelsesprædikanter er "in" og mange syge opsøger dem.  Er det godt eller skidt?

 Min påstand er, at ikke alle helbredelser er af Gud, eftersom Mt. 24:24 advarer om "falske messias´er og falske profeter" som excellerer i  "store tegn og undere".  Lad os huske det.

Men  i Ap.G. 4 bedes der også om "tegn og undere" virket af Herren selv . Vi tror, at disse lovede tegn (Mk. 16:17-18)  virkeliggjorde den mirakuløse, apostolske tjeneste  (Rom. 15:19).  Kan det forventes på eksakt samme måde idag? Det hævdes der frimodigt og fripostigt fra diverse platforme.

Men Herren udretter stadig mirakler.  Vi hører om ægte undere på missionsmarken.  Dog stadigvæk: fysiske mirakler idag er ikke en fast følgeregel som på aposteltiden.  Men det kendte ord i Jak. 5: 14-15 om bøn for den syge er ikke sat ud af kraft dér, hvor det kan praktiseres i rette Ånd,-  som oftest stille og upåagtet.  Ak, hvor er dette muligt idag?

Her kommer jeg på kant m. populære helbredelsesprædikanter, men ud fra Guds ord er det muligt at se, at helbredelser ikke er et ufravigeligt "must" i evangeliets forkyndelse.  Tusinder blev frelst ved Billy Grahams og andre evangelisters forkyndelse, men de blev ikke kaldt frem til legemlig helbredelse, men til et offentligt tros-standpunkt for Kristus for som fortabte syndere at modtage Ham i et sygt hjerte til frelse.

Ordets forkyndelse i svaghed, men i Åndens kraft, adskiller sig fra det  larmende, ekstatiske platformsshow som vist på TV for nylig.

Læg iøvrigt mærke til, hvor meget Skriften fyldte  efter pinsedagen!  Ånden aktualiserede hyppigt Skriftens ord i tjenesten.  Jo mere "pinse" (Åndens kraft), der er hos os,  jo mere plads får Ordet.  Det ses ikke idag hos tidsåndens åndsforladte, bibelforladte religionsudøvere!

Evangelisten Moody efterlyste den mand, der åbner Bibelen og taler ud fra den. Det gjorde han selv. Herrens ord er lige så godt som Hans person!

23.1.19 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)