Forside Artikler Fjendens stormflod og dens Overvinder
Fjendens stormflod og dens Overvinder Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Onsdag, 09. januar 2019 09:34


"Når fjenden kommer som en flod, skal Herrens Ånd oprette banner imod ham!" (Es. 59:19)

Der er lidt tvivl om den korrekte bibeloversættelse afhængig af, hvilken oprindelig grundtekst man vælger at følge.  Men sådan, som ovenfor gengivet, står der i en gammel dansk ovs. samt i den engelske og norske Bibel.  Og just sådan gør også Guds Ånd gør den herligt levende for mig.

I vort kristenliv, som ikke bare er harmløs, social "livsstil", men en uophørlig åndskamp "mod ondskabens åndemagter i himmelrummet" (Ef. 6:12), oplever vi, at vor sjælefjende "kommer som en flod", en stormflod, mod os fra uventet hold.  Apostlen siger, at dette er ikke en kamp mod kød og blod, men mod "djævelens snigløb", hvor han oftest bruger kød og blod, dvs. mennesker, som synlige kanaler for sine metoder. 

(Det græske ord for "snigløb" er "metodia" , - heraf ordet "metode")

Paulus kendte til disse snigløb i tjenesten.  I forkyndelsen.  I mødet med falske kristne.  I menigheden.  I sin sjælesorg.  I  offentligheden.  Og rent personligt, hvor han kunne føle sig "slået til jorden, men ikke slået ihjel"  (2. Kor. 4:9). Ja, ved falske anklager, hvor det reelt var "vore brødres anklager" (Satan) - Åb. 12:10 -, der var på spil, men iklædt kød og blod .

På denne dystre baggrund, som vi stadig idag kender i vor åndelige krigsførelse, læser vi løftet om Åndens bistand med ordene om, at "Herrens Ånd vil oprette banner imod ham!"  Da Luther i 1521 rejste til rigsdagen i Worms, overvandt han mange betænkeligheder og udtalte:  "Om der så er ligeså mange djævle som der er tagsten i Worms, rejser jeg!"  Men han gjorde det ikke stolende på egen kraft dér foran kejseren.

Og vi er som Kristi efterfølgere i en sådan krig.  Hvor ofte har jeg ikke været fristet til at sige:  "Det er altsammen hans eller hendes skyld!"  Men vi må indse, hvem der usynligt står bag og påberåbe os Helten fra Golgata, vor Herre Jesus Kristus og korsets sejr (Kol. 2:15).

Dette er, tror vi, Åndens "metode".  Kender du nogen anden?

9.1.19 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)