Forside Salmer Åndens antændelse
Åndens antændelse Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Fredag, 14. december 2018 05:50


Mel.:  Den tro, som Jesus favner...  (DDS 578, Norsk Salmebok 107)

Vor Frelser og Befrier
kan, hvad jeg selv ej kan,
på Ham jeg dagligt bier
i dette ørkenland,
hvor der dog flyde vil
forfriskende livsstrømme,
som ej sig lader tømme,
hvis vi dem trænger til!

Det er i nedgangstider,
at troen prøves må,
thi ellers  vi udglider,
hvor vi ej kan modstå
den fjendske flom og flod,  (Es. 59:19)
som vi ej selv kan standse,
men på en Åndens skanse
Guds ord os gi´r nyt mod!

Iskold vor fjenders ånde
har med sig piskeregn,  (Es. 25:4)
om end det gi´r dig vånde,
du bliver ej forleg´n,
hvis du dig klynger nu
til den opstandne Herre,
ja, selv når alt bli´r værre,
udvis blot ret ildhu!

Da bli´r ej blot en remse
den hjælpeløses bøn,
nej, intet må den bremse,
når stridende i løn
du under dig ej ro,
når Himlen du bestormer
og sprænger alle former
med en fornyet tro!

Opildne og antænde
vil pinsens Ånd igen
og frafaldet afvende,
så vi ej sygner hen
i ånd´lig søvn og død,
må derfor Han os vække
og til ny iver ægge
med nidkærhedens glød!

13.12.18 -  jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)