Forside Salmer Ved denne juletid
Ved denne juletid Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Tirsdag, 11. december 2018 09:58


Mel.:  Dejlig er den himmel blå...

Her ved denne juletid
vil vi mindes med al flid
guddoms-underet, som hændte,
da fra Himmelen Gud sendte
./. verdens Frelser til vor jord!  ./.

Hvem med kløgt udtænke kan
just en sådan kærlig plan?
Ingen kan blandt verdens vise
udi i nogen nød og krise
./. os tilbyde frelsens fred!  ./.

"Fred på jord" hin nat det lød,
men hvad disse ord betød,
vi i Kristus kan kun fatte,
andre kan dem ej erstatte,
./. thi de selv er uden fred! ./.

Mange savner indre fred,
men den søger ej det sted,
hvor af Ham den blev oprettet,
da vor synd Han har udslettet
./. med sit dyrebare blod! ./.

O, må vi i denne tid
til den Konge komme hid,
Østens vise mænd var rede,
hyrder også var til stede,
./. lad os med dem holde jul!  ./.

11.12.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)