Forside Artikler Vor iboende synd
Vor iboende synd Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Søndag, 09. december 2018 07:13


"Synden, som bor i mig." (Rom. 7:17, 20) -  "Jeg véd, at i mig bor intet godt."  (v.18) - Men:   "... fri fra syndens og dødens lov i Kristus Jesus." (Rom.8:2)

En af vore små venner bad under fællesbønnen:  "Herre, frels mig fra alt det onde, som er inde i mit hoved!"  Jeg véd ikke, om han forstod sin egen bøn, men jeg blev selv mindet om sandheden om vor iboende synd.

Medens det er muligt at afstå fra syndens gerninger og praksis - (1. Pet. 1:14, 2:24), har vi i os en iboende gift, som bli´r i os, sålænge vi endnu er i dette legeme, og den gift hedder synd. Der har været vranglærere fremme, som har forkyndt "kemisk" syndfrihed, hvor syndenaturen rykkes op med roden, men det er ikke skriftens lære og fører til trældom.

Denne løgn imødegår Johannes i 1. Joh. 1:8:  "Hvis vi siger, vi ikke har synd, så bedrager vi os selv, og sandheden er ikke i os."   Er sandheden i os, er også i os erkendelsen af iboende synd.  Læg mærke til, at apostlen taler her om synd, ikke synder eller syndige handlinger.  Dem kommer vi ikke uden om, men vi bekender dem i lyset uden at pynte på os selv under tilgivelsens og renselsens nåde. (1. Joh. 1:9, 2:2).

Under usundt helligørelsespres bedes der undertiden: "Frels mig fra alt mit eget og fyld mig med dig selv!"  Men vort "eget", selviskheden, den iboende synd, udryddes ikke ved nogen som helst åndelig operation.  Kender du nogen, der tør sige, de er kemisk renset fra iboende synd?

Nej, det er vi  ikke, lige så lidt som fjenderne var udryddet af det forjættede land.  Men de skulle ikke underlægge Israels børn, og det skal vor iboende fjende heller ikke med os.  Vor forløsning og frigørelse består ikke i nogen speciel helligørelsesoplevelse, men i Åndens åbenbarelse i ordet angående vor forening med Kristus i Hans død, begravelse og opstandelse.  Den "oplevelse" ligger 2000 år tilbage og er alene bæredygtig for et frigjort kristenliv.  I den frihed skal vi stå fast. Gal. 5:1

Jeg véd ikke selv om nogen anden vej ud af åndelig trældom. 

9.12.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)