Forside Salmer Kristus vort lys i fortabelsens mørke
Kristus vort lys i fortabelsens mørke Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 15. november 2018 00:01


Mel.:  I denne søde juletid...  (DDS 109, Norsk Salmebok 37))

Bli´r snart det mørkets vintertid,
vi på det lys vil tænke,
som Gud til verden sendte hid,
da Han os ville skænke,
hvad i os ej opfundet var,
thi her på jord var ej det svar,
hvor på Guds Søn alene
blev lagt al verdens synd og skyld,
thi vi betændt var lig en byld
som gjorde os urene!

O, tal med letsind ej herom,
Gud lader sig ej spotte,
hvor evangeliet bli´r til dom,
der alt uægte vil blotte,
thi vistnok er Hans nåde rig,
men er dit hjerte fuldt af svig,
som synden ej erkender,
da tramper du på Kristi blod,
mens selv du styrer hen imod
en sorg, som aldrig ender!

Det endnu dog er nådens tid,
ja, frelsens dag er inde,
hvor hver, som vil, kan komme hid
for lægedom at finde,
den du ej selv fortjene kan,
kom derfor til den Gud og mand,
som ingen vil bortstøde,
kom som du er fortabt og tom,
og til din Frelser vend straks om,
thi just for dig Han døde!

15.11.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)