Forside Artikler Ikke Trump el. nogen anden, men Kristus!
Ikke Trump el. nogen anden, men Kristus! Udskriv Email
Skrevet af Jørn Nielsen   
Torsdag, 08. november 2018 06:52


Jeg udtalte overfor en kristen  forretningsmand min undren over evangeliske kristnes dyrkelse af Trump.  Hans korte svar var, at "evangeliske kristne i USA er ikke mere optaget af evangeliet, men af penge."

Som gammel sælger er jeg selv imponeret over sælgeren Trump og hans salgstalent, der vitterlig har gjort Amerika "great again". Økonomisk set.

Når vi formanes til at bede for "alle i høje stillinger" - dvs. vore ledere - tænkes der ikke på velfærd, men  på evangeliets fremgang med hovedvægten på Herrens frelsesvilje for alle mennesker.  Kan du læse dette evangeliske "manifest" i 1. Tim. 2:1-7 uden at få dette alt overskyggende indtryk, her nedskrevet med Helligåndens ildbogstaver?

Alligevel er det snublende nemt at blive så politisk, at det, Paulus kalder for "dette budskab til alle folkeslag"  (1. Tim. 2:7 i moderne ovs.) næsten umærkeligt - og det er det uhyggelige! - glider i baggrunden sammen med selve Bibelen, som også i frikirkerne (og ej blot i folkekirken)  har fået en underordnet plads - ja, ofte (i frikirkerne) kun "fås" på en kold storskærm.

Jeg kan stundom hånes for tit at citere Billy Graham, men der er dog andre end lige ham.  Ikke som politisk rådgiver, debattør, opinionsdanner, præsidentven el. diplomat, men som den, der benyttede enhver chance, stor eller lille, til at "gøre en evangelists gerning"  (2. Tim. 4:5).

B.G.´s bibelske påstand var, at dette er den kristne menigheds vigtigste opgave.  "Men", sukkede han, "kirken er idag blevet til en missionsmark istedet for en missionsmagt!"

O, tag ikke nogen politisk kasket på! Demokraterne kalder deres kamp d mod Trump for en "bevægelse".  Republikanerne gør det samme overfor demokraterne.  Vort modtræk som kristne er Kristus! Ikke som en "religion", en "værdi", en "livsanskuelse", en "kultur" osv. men som en Åndens vækkelsesbevægelse i vore hjerter til lands, til vands og i luften!

8.11.18 - jn

 
Copyright © 2019 For Kristus. Alle rettigheder reserveret.
 

Til eftertanke

”Ethvert skrift er indblæst af Gud”

(2. Tim. 3:16)